Is het mogelijk om de data uit het VeiligWerk systeem te exporteren?

Dat is zeker mogelijk. Door gebruik te maken van onze data export kunnen bedrijven hun data uit ons systeem exporteren en (ook) elders gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan tools als PowerBI of Autodesk.

De data export betreft een ruwe data-extract van de bedrijfsspecifieke gegevens / data in ons systeem. Deze data bevat informatie over: meldingen, taken, toolboxregistraties, lmra registraties, bijeenkomsten, presentielijsten bijeenkomsten en inspecties. De data wordt aangeleverd in CSV files. CSV staat voor Comma Separated Values, ookwel ‘Komma gescheiden bestand’ genoemd. CSV bestanden hebben als voordeel dat het een universeel bestandsformaat betreft. Hierdoor kan de data gemakkelijk tussen verschillende programma’s uitgewisseld worden.

Meer weten? Stuur een bericht naar support@veiligwerk.net of neem contact op met onze sales afdeling.