Kunnen referentie id's van projecten en gebruikers aangepast worden?

Projecten en gebruikers worden gesynct op id nummer. Deze kunnen dus niet zomaar worden aangepast. Gebeurt dit wel, dan is de kans groot dat er onbedoeld gebruikers en / of projecten worden gearchiveerd of verwijderd. Bij heel veel wijzigingen schakelt de sync zelfs automatisch uit waardoor er geen enkele informatie meer wordt gesynct. Verander daarom nooit zomaar de id nummers van projecten en / of gebruikers, maar neem eerst contact op met VeiligWerk.