Waarom is mijn zojuist aangemaakte nieuwsbericht niet (online) beschikbaar?

Bij het opstellen van een nieuw nieuwsbericht krijgt deze standaard de status 'klad'. Het nieuwsbericht is nog niet beschikbaar voor gebruikers. 
Voor het toevoegen van een nieuwsbericht aan het nieuwsoverzicht van de gebruiker verander je de status van het nieuwsbericht van klad naar online.