Project verplicht bij het maken / registreren van een LMRA?

De bedrijfseigen app beheerder kan zelf instellen of een LMRA verplicht gekoppeld moet worden aan een project / locatie / team.

Hiervoor ga je naar Organisatie > Stamgegevens > Instellingen.
Geef onder het kopje LMRA aan of een LMRA verplicht gekoppeld moet worden aan een project / locatie / team.