Waarom kan ik mijn LMRA vragenlijst niet versturen?

Je kunt een LMRA alleen versturen als alle vragen beantwoord zijn. Controleer of je bij elke stap van de LMRA een antwoord heb ingevuld.