Als ik op de knop 'Alleen Werken beginnen' klik gebeurt er niets.

Controleer of alle gegevens juist zijn ingevuld. Bij onjuiste of ontbrekende informatie kan het alleen werken alarm niet worden gestart.