Waarom kan ik het ene document wél, en het andere document niet registreren?

Voor elk document soort kan worden aangegeven of deze documenten geregistreerd mogen worden.
De bedrijfseigen app beheerder kan er dus voor kiezen om bij het ene documenttype wél zelfregistratie door gebruiker toe te staan, en bij het andere niet.