Hoe geef ik gebruikers toestemming om toolboxen te registreren?

Alleen de bedrijfeigen app beheerder kan middels Organisatie > Stamgegevens > Instellingen aangeven dat toolboxen op persoonsniveau geregistreerd mogen worden. 
Ga naar het kopje 'Meldingen' en kies bij 'Toolbox registratie' voor 'Ja'.