Een gebruiker heeft meerdere keren dezelfde toolbox geregistreerd, hoe kan dat?

In principe kan een gebruiker een toolbox maar één keer registreren. Pas als de toolbox registratie verlopen is kan de gebruiker de toolbox opnieuw registreren.
Heeft een gebruiker binnen de geldigheidsduur van de registratie toch meerdere keren dezelfde toolbox geregistreerd? Dan komt dit waarschijnlijk omdat na registratie in de webbrowser op 'Vorige' is gedrukt.
De gebruiker gaat terug naar de vorige pagina, waardoor de registratieknop nog beschikbaar is. Door deze knop opnieuw te gebruiken kan het zijn dat de registratie nog een keer in ons systeem wordt gelogd.