Medewerker krijgt de melding 'Je kunt met dit e-mailadres niet registreren'. Hoe geef ik deze medewerker toch toegang tot het systeem?

Controleer of het domein van het e-mailadres waar de medewerker mee probeert te registreren is toegestaan voor registratie.

Hiervoor ga je naar Organisatie > Stamgegevens > Registratiedomeinen. Indien hier géén domeinen opgegeven staan, worden alle domeinen toegestaan.

Zijn hier al wel domeinnamen opgegeven? Dan zijn dit de enige domeinen waar iemand mee kan registreren. Indien het domein van het e-mailadres waarmee medewerker probeert te registreren er niet tussen staat, wordt deze niet toegestaan. Indien gewenst kan het domein via de knop 'Domein toevoegen' aan de lijst van toegestane domeinen worden toegevoegd. Als alternatief kan de medewerker voor registratie ook een ander e-mailadres gebruiken.