Bij het maken van een nieuw inspectieformulier wil ik dat inspecteurs foto's en documenten kunnen toevoegen, hoe regel ik dat?

Voor elk inspectieformulier geldt dat bij elk geïnspecteerd item door de inspecteur een foto of bijlage kan worden toegevoegd, zie afbeelding 1. Dit betreft een standaard functionaliteit, dus daar hoeft bij het opstellen van het formulier geen rekening mee worden gehouden. Het menu 'Toevoegen' bij het aanmaken van een nieuw inspectieformulier bevat weliswaar de elementen 'Documents' en 'Images', maar deze zijn bedoeld voor het formulier zelf. Deze kunnen dus worden gebruikt om het formulier te verrijken met foto's of afbeeldingen van hoe het bijvoorbeeld absoluut wél of juist niet moet, of met aanvullende documentatie voor de inspecteur. Zie afbeelding 2 voor een voorbeeld van een inspectieformulier dat is uitgerust met aanvullende informatie en een afbeelding.