Hoe / waar stel ik in wat de vereisten zijn om een inspectie te kunnen versturen (voltooien)?

Afhankelijk van de bedrijfsspecifieke instellingen kan een inspectie altijd worden verstuurd, óf alleen worden verstuurd als aan alle voorwaarden is voldaan.

Deze voorwaarden kunnen op verschillende manieren en door verschillende gebruikers worden gedefinieerd.

  1. Middels instellingen. De bedrijfeigen app beheerder kan middels Organisatie > Stamgegevens > Instellingen aangeven of voor elk item dat niet in orde is verplicht een melding of taak moet worden aangemaakt. Een inspectieformulier kan dan niet worden verstuurd / gesloten als niet voor elk item dat niet in orde is een taak / melding is aangemaakt. 

  2. Gebruikers met de rol 'Inspecties beheren' kunnen per soort inspectieformulier aangeven hoeveel items er op z'n minst beantwoord moeten worden om de inspectie te kunnen versturen / sluiten. Dit werkt als volgt: Ga naar Inspecties > Inspectieformulieren en open het desbetreffende formulier. Klik bovenin de blauwe balk op Instellingen. Het volgende scherm verschijnt, zie afbeelding.