Zijn er voorbeelden van inspectieformulieren waar wij gebruik van mogen maken?

Veilig werken doe je samen. Zodoende biedt VeiligWerk de mogelijkheid om inspectieformulieren met elkaar te delen. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en kunnen we samen ongevallen in de toekomst voorkomen. Is jouw inspectieformulier ook geschikt en / of interessant voor andere bedrijven? Sta hen dan toe dit formulier te kopiëren en van jullie kennis en ervaring te leren. 

Voor het delen van een inspectieformulier klik je in het overzicht van inspectieformulieren op het icoontje, zie afbeelding. 

Voor het benaderen van de gedeelde inspectieformulieren ga je naar Inspecties > Inspectieformulieren en klik je rechts onderaan de pagina op 'Download Template'.
Hier vind je alle inspectieformulieren die door andere bedrijven zijn gedeeld. 
Op het moment dat je één van deze inspectieformulieren wilt kopieren klik je op 'Download'. Het formulier wordt aan de eigen omgeving toegevoegd.

Let op: na het downloaden van het formulier heeft deze geen relatie meer met het origineel. Wijzigingen in het origineel hebben dus geen invloed op de kopie en vice versa.