Kan iemand anders de inspectie die ik begonnen ben voor mij afmaken?

Over het algemeen kan een gebruiker niet zomaar de inspecties van iemand anders zien, maar er zijn wel een paar uitzonderingen.

In de volgende situaties kan iemand anders dan jijzelf de inspectie voor je afronden:

  1. De bedrijfseigen app beheerders kunnen de inspectie voor je aanpassen.
  2. Gebruikers met de rol Inspecties beheren kunnen de inspectie voor je aanpassen / afronden. 
  3. Indien de inspectie gekoppeld is aan een project kan ook de project verantwoordelijke de inspectie voor jou afronden.