Kan het automatische e-mailbericht 'Bedankt voor uw melding' worden uitgezet?

Ja, de bedrijfseigen app beheerder kan dit regelen.
Ga naar Organisatie > Stamgegevens > Instellingen en kies bij 'Send thanks email to the reporter' voor nee.