Hoe kan ik een gebruiker automatisch over een bepaald type melding (bijv. milieu-incident) informeren?

Voor het automatisch informeren van een aantal gebruikers wanneer sprake is van een vooraf gedefinieerde situatie gebruik je de functie 'Melding Acties' (let op: alleen de bedrijfseigen app beheerder kan dit instellen).  Dit werkt als volgt:

  • Ga naar ´Organisatie´, ´Melding acties´ en klik  op ´Toevoegen´. Hier maak je regels aan die automatisch worden toegepast wanneer een nieuwe melding wordt aangemaakt.
    Klik op de '+' knop om een regel toe te voegen. Let op: afhankelijk van de 'Conditie' moeten OF alle regels van toepassing zijn, OF hoeft maar één regel van toepassing te zijn alvorens de actie wordt uitgevoerd.

Voorbeeld: als Jan Jansen over alle meldingen binnen bedrijfsentiteit Infra moet worden geinformeerd waarbij sprake is van letsel, dan stel je de volgende regels in:

  • Conditie = Alle regels moeten waar zijn.
  • Regel 1 = Bedrijfseenheid is gelijk aan Infra.
  • Regel 2 = Veld 'is er letsel' is gelijk aan 'yes'. Voeg volger toe = selecteer Jan Jansen. 

In het vervolg wordt Jan Jansen automatisch aan alle meldingen binnen BU Infra waarbij sprake is van letsel als volger toegevoegd. Dit betekent dat hij automatisch over deze meldingen wordt geïnformeerd. 

Hulp nodig? Neem contact op met support@veiligwerk.net