Kunnen velden in het meldformulier verplicht worden gesteld?

Om het melden zo toegankelijk mogelijk te houden zijn vooralsnog alleen de volgende velden verplicht:

  • soort melding,
  • project / locatie / team,
  • omschrijving,
  • adres.