Kunnen bepaalde gebruikers automatisch worden geïnformeerd wanneer sprake is van een vooraf gedefinieerde specifieke situatie (bijv. verzuim, milieuvervuiling, etc.)?

Absoluut. Voor een aantal kenmerken die de melder middels het meldformulier aan een melding mee kan geven geldt dat zij als triggers kunnen worden ingesteld.
Voor elke trigger kan worden aangegeven wie er in dat geval moet worden geïnformeerd.
De bedrijfeigen app beheerder kan dit voor je regelen.